Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ;
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.07.2017 Data publikacji: 11.07.2017 09:01 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 09:36
  Autor: Monika Rojek Osoba publikująca: Magdalena Lemańska Osoba modyfikująca: Edyta Muszyńska
  Rejestr zmian