Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10

  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10

  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10

  Banner przedstawia logo Funduszy Europejskich oraz flagi Polski i Unii Europejskiej

  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy informuje o przystąpieniu do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  1. W ramach konkursu nr  01.03.01-03-00-0137/17-00 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie, ul. Dojazdowej 10
  2. Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku

  Planowane efekty:

  • zmniejszenie strat ciepła,
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową o 1 045,08 GJ/rok ,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • redukcja emisji dwutlenku węgla o 97,31 tony równoważnika CO2/rok,
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 65,768 %.

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • docieplenie stropów wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę stolarki okiennej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę stolarki drzwiowej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę instalacji c.o. wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • wymianę źródeł światła na energooszczędne wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi
  • wymiana opraw oświetleniowych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
  • montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
  • montaż automatyki pogodowej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
  • montaż licznika energii zapewniający pomiar efektów modernizacji

  Wartość całkowita projektu: 1 213 049,76 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 1 024 390,17 zł

  Termin realizacji projektu: 31.12.2021 r.

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.06.2019 Data publikacji: 24.06.2019 10:44 Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2021 12:23
  Autor: Edyta Muszyńska Osoba publikująca: Edyta Muszyńska Osoba modyfikująca: Marta Kozłowska
  Rejestr zmian