Zasady służby cywilnej, etyki korpusu służby cywilnej i etyki funkcjonariusza służby celno-skarbowej

  Zasady służby cywilnej, etyki korpusu służby cywilnej i etyki funkcjonariusza służby celno-skarbowej

  Zasady służby cywilnej, etyki korpusu służby cywilnej i etyki funkcjonariusza służby celno-skarbowej

   
  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ
  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
  • zasada i bezinteresowności
  • zasada jawności i przejrzystości
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru
  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności

  ZASADY ETYKI FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

  • załącznik z plikiem pdf

  Pliki do pobrania