Rachunki bankowe urzędów skarbowych

  Rachunki bankowe urzędów skarbowych

  Rachunki bankowe urzędów skarbowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze mikrorachunku podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - administracyjne kary pieniężne

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124) może nałożyć karę pieniężną za brak rejestracji, rejestrację po terminie lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Przedmiotową karę pieniężną należy wpłacić na rachunek bankowy Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

  29 1010 0071 2223 0406 4300 0000

  w terminie, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna (zgodnie z 16 § 1 kpa - decyzja, staje się ostateczna jeżeli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

  Wybierając przelew podatkowy należy wybrać opcję pozostałe, a następnie symbol formularza GKP.

  W tytule przelewu należy wskazać numer decyzji.

  W celu ustalenia odsetek za zwłokę można się kontaktować pod nr telefonu (52) 339 75 98.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.04.2017 Data publikacji: 04.04.2017 11:01 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2023 08:20
  Autor: Anita Kruczkowska-Lassak Osoba publikująca: Anita Kruczkowska-Lassak Osoba modyfikująca: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska
  Rejestr zmian