Mandaty karne

  Mandaty karne

  Mandaty karne

  Wpłat z tytułu pozostałych grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.

  Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu należy dokonywać na rachunek bankowy NBP O/O Bydgoszcz:

  28 1010 0071 2223 0417 4300 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków
  i niepodatkowych należności budżetowych

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.03.2016 Data publikacji: 30.03.2016 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2023 08:58
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Beata Kreciszewska
  Rejestr zmian