Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy


  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. Tadeusza Rejtana 5, 85-032 Bydgoszcz;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Rejtana 5 w dni robocze w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00 (w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 18.00 u pracowników pionu obsługi podatnika),
  • przesłać faksem pod nr 52 339 75 00,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres na adres: 3us.bydgoszcz@mf.gov.pl;
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach e-PUAP.

   

  Wymogi formalne


  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.


  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.


  Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy


  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

   

  Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków dokonują pracownicy Referatu Wsparcia Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) oraz pracownicy pionu obsługi podatnika (w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 18.00)


  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy lub wyznaczony przez niego Zastępca, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje osoby zainteresowane w każdą środę do godziny 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Urzędu.


  Klienci zainteresowani przyjęciem w sprawach skarg i wniosków w innych godzinach lub w innym dniu tygodnia mają możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania za pośrednictwem sekretariatu Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, tel. 52 339 74 01.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2019 Data publikacji: 03.04.2019 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2022 13:54
  Autor: IAS Bydgoszcz Osoba publikująca: Kinga Błaszczyńska Osoba modyfikująca: Grzegorz Kowalski 3
  Rejestr zmian