Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

   

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
  • zasada i bezinteresowności
  • zasada jawności i przejrzystości
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.03.2015 Data publikacji: 19.03.2015 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020 08:58
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Edyta Muszyńska