Stan spraw w urzędzie skarbowym

  Stan spraw w urzędzie skarbowym

  Stan spraw w urzędzie skarbowym

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.

   

  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd.

   

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do własciwych komórek organizacyjnych Urzędu lub Sekretariatu Urzędu Skarbowego pod numerami telefonu dostępnymi w zakładce "Kontakt"
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.06.2015 Data publikacji: 01.06.2015 08:19 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 09:53
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Marta Kozłowska
  Rejestr zmian