«Powrót

Samochody osobowe - akcyza od 1 lipca 2021 r.

Samochody osobowe - akcyza od 1 lipca 2021 r.

Samochody osobowe - akcyza od 1 lipca 2021 r.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy oraz Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu informują, że zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694) wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r.

Do celów związanych z rejestracją samochodu osobowego, zmianą danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Powyższe regulacje będą również miały zastosowanie do sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4. ustawy o podatku akcyzowym

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jest organem właściwym do wydawania  dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokumentów potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju dla powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego oraz miasta Bydgoszcz.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu jest organem właściwym do wydawania  dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokumentów potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju dla powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek.

Rejestr zmian