«Powrót

Likwidacja obsługi kasowej

Likwidacja obsługi kasowej

Likwidacja obsługi kasowej

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy informuje, że od 1 stycznia 2022 roku obsługa kasowa urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego będzie prowadzona przez wyznaczone placówki Poczty Polskiej oraz Monetię Sp. z o.o. w zakresie wyłącznie wypłat gotówkowych dla podatników z tytułu nadpłat i zwrotu podatku.

Wpłaty przez podatników z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można będzie dokonać bezgotówkowo  za pośrednictwem rachunku bankowego lub w formie gotówkowej w instytucjach płatniczych (z prowizją zgodną z tabelą opłat danego podmiotu).