«Powrót

Najlepsze urzędy skarbowe nagrodzone

Najlepsze urzędy skarbowe nagrodzone

Najlepsze urzędy skarbowe nagrodzone

Przedsiębiorcy i przedstawiciele kujawsko-pomorskiej KAS
Laureaci
Przedstawiciele biznesu i KAS
  • Już  po raz siedemnasty właściciele firm wskazali najbardziej profesjonalne i przyjazne podatnikowi urzędy skarbowe.
  • W konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" oceniano wysoką jakość obsługi, łatwość i prostotę komunikacji oraz kompetencje pracowników.

5 czerwca br. w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień w corocznym konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowanym przez Business Centre Club.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, było promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą  relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W naszym regionie przedstawiciele biznesu wyróżnili cztery urzędy, które przez rok mogą posługiwać się tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu. Są to: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Urząd Skarbowy w Grudziądzu oraz Urząd Skarbowy w Lipnie.

Uroczystość poprowadził Kanclerz Bydgoskiej Loży BCC Pan Krzysztof Matela, któremu partnerowała Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Violetta Detmer. Pani Dyrektor podkreśliła jak ważne jest budowanie partnerskich relacji, które wpisują się w założenia kampanii „Przejrzystość, prostota i przyjazność", a także wspieranie rzetelnych firm poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją i oszustwami podatkowymi.

Relacje na linii urząd celno-skarbowy – przedsiębiorcy omówił Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego podinspektor Paweł Pańczyk, a następnie o zmianach dla firm wynikających z Konstytucji Biznesu w kilku zdaniach opowiedziała Pani Irena Progorowicz z Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Spotkanie zakończyło się wykonaniem tradycyjnej, pamiątkowej fotografii.