Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres Urzędu,
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki do godz. 18:00 u pracowników pionu obsługi podatnika),
  • przesłać faksem do Urzędu,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres Urzędu
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Urzędu. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  (więcej informacji w zakładce "kontakt")

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.

  Klienci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są:

  w godzinach pracy

  • przez Naczelnika Urzędu lub wyznaczonego przez niego Zastępcę w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 15:30
  • przez pracowników komórki Sekretariat codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30

  oraz

  poza godzinami pracy

  • przez Naczelnika Urzędu lub wyznaczonego przez niego Zastępcę w każdą środę od godz. 15:30 do godz. 17:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Urzędu
  • przez pracowników pionu obsługi podatnika w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do godz. 18:00  


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2019 15:20
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Kinga Błaszczyńska
  Rejestr zmian

  Karty usług

  Karty usług

  Karty usług

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.09.2017 Data publikacji: 26.09.2017 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2017 10:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu Osoba publikująca: Mariusz Ziarnowski Osoba modyfikująca: Mariusz Ziarnowski
  Rejestr zmian