Karty usług

  Karty usług

  Karty usług

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.09.2017 Data publikacji: 26.09.2017 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2017 10:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu Osoba publikująca: Mariusz Ziarnowski Osoba modyfikująca: Mariusz Ziarnowski
  Rejestr zmian

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres Urzędu,
  • złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu w dni robocze w godz. 7.30-15.30 (w poniedziałki do 18:00),
  • przesłać faksem do Urzędu,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres Urzędu
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Urzędu. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  (więcej informacji w zakładce "kontakt")

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.


  Naczelnik Urzędu i Zastępcy Naczelnika w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 16:00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Urzędu).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.01.2018 Data publikacji: 25.01.2018 13:27 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 13:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu Osoba publikująca: Anita Kruczkowska-Lassak Osoba modyfikująca: Anita Kruczkowska-Lassak
  Rejestr zmian