«Powrót

Nalewki bez akcyzy w Grucznie

Nalewki bez akcyzy w Grucznie

Nalewki bez akcyzy w Grucznie

Zdjęcie przedstawia funjonariuszy służby celno-skarbowej podczas kontroli butelek z alkoholem

W miniony weekend, 19-20 sierpnia 2017 r., podczas Festiwalu Smaku w Grucznie funkcjonariusze celno-skarbowi kontrolowali prawidłowość przestrzegania przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi.
Działania kontrolne to element prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową kampanii polegającej m.in. na monitorowaniu przebiegu imprez plenerowych pod kątem legalności alkoholu oferowanego do sprzedaży i spożycia. Głównymi celami tej kampanii są: zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom poprzez zapobieganie zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia, zapewnienie równej konkurencji legalnym producentom napojów spirytusowych oraz zagwarantowanie należnych wpływów do budżetu państwa.

 

W efekcie działań w Grucznie zabezpieczono 190 litrów (388 butelek) wyrobów alkoholowych bez znaków akcyzy oraz wystawiono 18  mandatów karnych na łączną kwotę 4 000 zł. za nieewidencjonowanie sprzedaży alkoholu za pomocą kas fiskalnych.

W akcji brali udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy wsparci dodatkowo funkcjonariuszami Policji ze Świecia.

 

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed wprowadzaniem do sprzedaży na lokalnych imprezach plenerowych nielegalnego alkoholu, gdyż sprzedaż napojów spirytusowych i alkoholowych, jak i sama ich degustacja podlegają przepisom prawnym m.in. z zakresu rejestracji produkcji, znakowania wyrobów, podatku akcyzowego zawartych w ustawach:

  • z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.);
  • z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.);
  • z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822).

Ponadto przepisy karne zawarte w poniższych aktach prawnych, penalizują odkażanie alkoholu, unikanie podatku akcyzowego, wprowadzanie do konsumpcji wyrobów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi:

  • art. 43 ust. 1 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;
  • art. 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych: Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto  dopuszcza się  czynu  określonego  w  ust.  1   w stosunku  do  napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
  • art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206): Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub  w jakikolwiek sposób  osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.).

Niezależnie od podejmowanych działań kontrolnych Krajowa Administracja Skarbowa zwraca się z prośbą o bieżące informowanie o przypadkach jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń lub zdarzeń, co do legalności prezentowanych wyrobów alkoholowych, pod numerami telefonów:

  1. 800 060 000 (całodobowo),
  2. (95) 750 92 00 lub (68) 322 92 79 (od pn. do pt. w godz. 7:00 – 15:00) bądź informując najbliższą jednostkę Służby Celno-Skarbowej lub Policji.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.08.2017 Data publikacji: 22.08.2017 12:07 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2017 12:38
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Osoba publikująca: Anita Kruczkowska-Lassak Osoba modyfikująca: Anita Kruczkowska-Lassak
Rejestr zmian