Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 869 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jt. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314);
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (jt. Dz.U. z 2017, poz. 2226 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.07.2017 Data publikacji: 11.07.2017 09:01 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 09:09
  Autor: Monika Rojek Osoba publikująca: Magdalena Lemańska Osoba modyfikująca: Anita Kruczkowska-Lassak
  Rejestr zmian

  Stan załatwionych spraw w I kwartale 2017 r.

  Stan załatwionych spraw w I kwartale 2017 r.

  Stan załatwionych spraw w I kwartale 2017 r.

  Stan spraw przyjętych i załatwionych w I kwartale 2017 r.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.04.2017 Data publikacji: 21.04.2017 09:56 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2017 12:05
  Autor: Violetta Szczepankowska Osoba publikująca: Violetta Szczepankowska Osoba modyfikująca: Kinga Błaszczyńska
  Rejestr zmian