Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  logo niepełnosprawności związanej za słuchem


  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) –Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
   1. korzystanie z poczty elektronicznej,
   2. przesyłanie faksów,
   3. korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
   1. polskiego języka migowego PJM,
   2. systemu językowo-migowego SJM,
   3. sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

  Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul Warmińskiego 18, pok. nr 1
  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

  Świadczenie może być realizowane przez pracownika Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – Alicję Stępień posługującą się PJM
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

   

  UWAGA!

  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nie musi być wcześniej uzgadniana.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 14:25
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Maciej Cichański
  Rejestr zmian