Centrum Obsługi

  Centrum Obsługi

  Centrum Obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.
  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.
    

  W województwie kujawsko-pomorskim centra obsługi funkcjonują w:

  • Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36, 87-100 Toruń,
  • Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 5, 88-100 Inowrocław.

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   

  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  Plakat informujący o lokalizacji 50 centrów obsługi (plik otwiera plakat w nowym oknie) (plik pdf 10,1 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 15:13
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Maciej Cichański
  Rejestr zmian