«Powrót

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

W 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno - Skarbowym zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie tj. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), polegające na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego, w ramach właściwości Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw będzie realizowało zadania związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w systemach CELINA, AES/AIS, NCTS2 w oparciu o dyspozytorski model obsługi komunikatów w obszarze analizy ryzyka i weryfikacji. 

Zgodnie z nową koncepcją rozpoczynające działalność w dniu 2 stycznia 2018 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego CUDO zlokalizowane będzie w Oddziale Celnym II w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 9.

CUDO będzie obsługiwało zgłoszenia celne składane dotychczas w Oddziałach Celnych w Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku, które od dnia 2 stycznia 2018 r. uzyskają status oddziałów satelickich.

Oddziały satelickie na dotychczasowych zasadach będą realizować między innymi zadania związane z fizyczną kontrolą towarów, legalizacją dokumentów pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny towarów, wydawaniem i przedłużaniem świadectw uznania środka przewozowego TIR oraz obsługą zgłoszeń w formie papierowej.

Od dnia 2 stycznia 2018 r. oddział celny CUDO zapewni obsługę w godzinach od 7:30 do 19:30 w dni robocze. W godzinach od 19:30 do 7:30 oraz w soboty, niedziele i święta dla obsługi zgłoszeń i powiadomień w procedurze uproszczonej funkcjonować będą dyżury.

W związku z powyższym zgłoszenia celne składane elektronicznie należy składać na kod oddziału CUDO (431020). Podmioty korzystające z procedur uproszczonych oraz specjalnych posiadające pozwolenia, w których wskazane zostały oddziały inne niż oddział CUDO składają zgłoszenia do tych oddziałów. W celu sprawnej obsługi zgłoszeń, o których mowa wyżej składający powinni przekazać do oddziału CUDO informację o ich złożeniu. Wskazane jest aby informacja zawierająca numer pola 7 zgłoszenia/powiadomienia oraz kod oddziału, do którego zgłoszenie/powiadomienie zostało złożone przekazana była drogą mailową na adres PL431020@tor.mofnet.gov.pl.

Istotnym jest to, że w oddziałach satelickich towary będą mogły być przedstawiane tylko w godzinach ich pracy. W czasie, gdy oddziały satelickie będą nieczynne, towary będzie można przedstawiać w oddziale CUDO (w dni robocze do godziny 19:30).

Harmonogram funkcjonowania poszczególnych jednostek w Kujawko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu przedstawiać się będzie następująco:

Oddział celny/miejsce wyznaczone

Status

Godziny pracy

OC II w Bydgoszczy

(431020)

CUDO

7:30-19:30 (pn – pt)

19:30-7:30 oraz w soboty niedziele i święta – dyżur dla potrzeb procedur uproszczonych

MW w Świeciu

(431020)

MW podległe OC II w Bydgoszczy

9:00-17:00 (pn – pt)

OC w Grudziądzu

(432040)

Oddział satelicki

7:30-15:30 (pn – pt)

MW w Brodnicy

(432040)

MW podległe OC w Grudziądzu

7:30-15:30 (pn – pt)

OC w Inowrocławiu

(431030)

Oddział satelicki

7:30-15:30 (pn – pt)

OC w Toruniu

(432010)

Oddział satelicki

7:30-19:30 (pn – pt)

OC we Włocławku

(432030)

Oddział satelicki

7:30-15:30 (pn – pt)

 

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem CUDO należy kierować na adres poczty elektronicznej:

e-mail: PL431020@tor.mofnet.gov.pl lub robert.blaszczyk@tor.mofnet.gov.pl ewentualnie piotr.mikolajczak@tor.mofnet.gov.pl.

Z Oddziałem CUDO można kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

  • 52 320 50 00 (centrala),
  • 52 320 58 01 (kierownik),
  • 52 320 58 32 (kierownik zmiany) – numer preferowany.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.12.2017 Data publikacji: 28.12.2017 09:40 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2018 12:01
Autor: IAS w Bydgoszczy Osoba publikująca: Kinga Błaszczyńska Osoba modyfikująca: Kinga Błaszczyńska
Rejestr zmian